Tutorials

1. Presentació de l'aplicatiu

En aquest vídeo mostrem l'abast de l'aplicatiu i fem un resum molt breu del seu funcionament.

2. Registre i configuració del compte

En aquest vídeo mostrem el procés que cal seguir per registrar-se a l'aplicatiu del Programa de manteniment i com configurar el compte d'usuari.

3. Creació d'un nou projecte

En aquest vídeo mostrem el procés que cal seguir per crear un nou projecte.

4. Introducció de dades

Una vegada s'ha creat i pagat un projecte es pot començar a introduir informació. En aquest vídeo mostrem els diferents apartats de l'aplicatiu, de manera que sabreu quina informació necessitareu per completar el programa de manteniment.